RS Servis koronavirüse karşı önlem aldı | OTOSTİL

RS Servis koronavirüse karşı önlem aldı

RS Servis koronavirüse karşı önlem aldı

Hasar onarımında ülkemizin lider şirketi olan ve 5 yılda 1 Milyar TL’den fazla tasarruf sağlayan RS Servis, Türkiye çapında 60 farklı hizmet noktasında; dünya ve ülkemiz gündemine oturan Koronavirüs hastalığına karşı hızla bir dizi önlemi hayata geçirdi. Müşterilerin ortak kullanım alanlarındaki tüm unsurlar her gün özel tekniklerle strerilize edilirken, bekleme salonlarında el dezenfeksiyon sabunlarına yer veriliyor.

Tüm çalışanlar ve çalışan-müşteri arasındaki tokalaşmayı sonlandıran ve virüse karşı alınacak önlemler hakkında işyeri hekimleri ile eğitimler vermeye başlayan RS Servis; numaratör sistemi sayesinde de kalabalık bir ortam oluşmasına engel oluyor.

Otomobil corona virüsü dezenfeksiyon nasıl yapılmalı

Öte yandan servise gelen tüm araçların direksiyon, vites topuzu ve koltuklarında özel koruyucular kullanarak hem müşteri hem de çalışan sağlığına önem veren RS Servis, işlem gören tüm araçlar için araç sahiplerine milyarlarca virüs, bakteri, mantar, maya ve küf çeşidini yüzde 99.9 oranında yok eden ozonla dezenfeksiyon uygulamasını hediye ediyor. Ozonla dezenfeksiyon sisteminde, özel jeneratörler ve tek kullanımlık spreylerle uygulama gerçekleştiriyor. Yapılan dezenfeksiyon işlemi sayesinde otomobilleriniz bulanabilecek koronavirüsüne karşı önlem alabilmek mümkün.

Özellikle ticari amaçlarla kullanılan ve birden fazla insanın kullanması gereken araçlarda bu temizlik işlemine dikkat edilmesi gerekiyor. Çoklu kullanımlardan meydana gelebilecek salgınlarında böylece önüne geçilebilecek.

Hasar onarımında ülkemizin lider şirketi olan ve 5 yılda 1 Milyar TL'den fazla tasarruf sağlayan RS Servis, Türkiye çapında 60 farklı hizmet noktasında; dünya ve ülkemiz gündemine oturan Koronavirüs hastalığına karşı hızla bir dizi önlemi hayata geçirdi. Müşterilerin ortak kullanım alanlarındaki tüm unsurlar her gün özel tekniklerle strerilize edilirken, bekleme salonlarında el dezenfeksiyon sabunlarına yer veriliyor. Tüm çalışanlar ve çalışan-müşteri arasındaki tokalaşmayı sonlandıran ve virüse karşı alınacak önlemler hakkında işyeri hekimleri ile eğitimler vermeye başlayan RS Servis; numaratör sistemi sayesinde de kalabalık bir ortam oluşmasına engel oluyor. <div style="clear:both; margin-top:0em; margin-bottom:1em;"><a href="https://www.otostil.com/otomobil-corona-virusu-dezenfeksiyon/" target="_blank" rel="dofollow" class="u4bbce7638c77da67dbeeb2dd00c41eab"><style> .u4bbce7638c77da67dbeeb2dd00c41eab , .u4bbce7638c77da67dbeeb2dd00c41eab .postImageUrl , .u4bbce7638c77da67dbeeb2dd00c41eab .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u4bbce7638c77da67dbeeb2dd00c41eab , .u4bbce7638c77da67dbeeb2dd00c41eab:hover , .u4bbce7638c77da67dbeeb2dd00c41eab:visited , .u4bbce7638c77da67dbeeb2dd00c41eab:active { border:0!important; } .u4bbce7638c77da67dbeeb2dd00c41eab .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .u4bbce7638c77da67dbeeb2dd00c41eab { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; } .u4bbce7638c77da67dbeeb2dd00c41eab:active , .u4bbce7638c77da67dbeeb2dd00c41eab:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .u4bbce7638c77da67dbeeb2dd00c41eab .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u4bbce7638c77da67dbeeb2dd00c41eab .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u4bbce7638c77da67dbeeb2dd00c41eab .postTitle { color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u4bbce7638c77da67dbeeb2dd00c41eab .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://www.otostil.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u4bbce7638c77da67dbeeb2dd00c41eab:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .u4bbce7638c77da67dbeeb2dd00c41eab .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u4bbce7638c77da67dbeeb2dd00c41eab .u4bbce7638c77da67dbeeb2dd00c41eab-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u4bbce7638c77da67dbeeb2dd00c41eab:after { content: ""; display: block; clear: both; } </style><div class="centered-text-area"><div class="centered-text" style="float: left;"><div class="u4bbce7638c77da67dbeeb2dd00c41eab-content"><span class="ctaText">::</span>  <span class="postTitle">RS Servis koronavirüse karşı önlem aldı</span></div></div></div><div class="ctaButton"></div></a></div> Otomobil corona virüsü dezenfeksiyon nasıl yapılmalı Öte yandan servise gelen tüm araçların direksiyon, vites topuzu ve koltuklarında özel koruyucular kullanarak hem müşteri hem de çalışan sağlığına önem veren RS Servis, işlem gören tüm araçlar için araç sahiplerine milyarlarca virüs, bakteri, mantar, maya ve küf çeşidini yüzde 99.9 oranında yok eden ozonla dezenfeksiyon uygulamasını hediye ediyor. Ozonla dezenfeksiyon sisteminde, özel jeneratörler ve tek kullanımlık spreylerle uygulama gerçekleştiriyor. Yapılan dezenfeksiyon işlemi sayesinde otomobilleriniz bulanabilecek koronavirüsüne karşı önlem alabilmek mümkün. <div style="clear:both; margin-top:0em; margin-bottom:1em;"><a href="https://www.otostil.com/otomobil-corona-virusu-dezenfeksiyon/" target="_blank" rel="dofollow" class="u46964500572b16c9a5ebf966d85a080a"><style> .u46964500572b16c9a5ebf966d85a080a , .u46964500572b16c9a5ebf966d85a080a .postImageUrl , .u46964500572b16c9a5ebf966d85a080a .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u46964500572b16c9a5ebf966d85a080a , .u46964500572b16c9a5ebf966d85a080a:hover , .u46964500572b16c9a5ebf966d85a080a:visited , .u46964500572b16c9a5ebf966d85a080a:active { border:0!important; } .u46964500572b16c9a5ebf966d85a080a .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .u46964500572b16c9a5ebf966d85a080a { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; } .u46964500572b16c9a5ebf966d85a080a:active , .u46964500572b16c9a5ebf966d85a080a:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .u46964500572b16c9a5ebf966d85a080a .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u46964500572b16c9a5ebf966d85a080a .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u46964500572b16c9a5ebf966d85a080a .postTitle { color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u46964500572b16c9a5ebf966d85a080a .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://www.otostil.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u46964500572b16c9a5ebf966d85a080a:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .u46964500572b16c9a5ebf966d85a080a .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u46964500572b16c9a5ebf966d85a080a .u46964500572b16c9a5ebf966d85a080a-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u46964500572b16c9a5ebf966d85a080a:after { content: ""; display: block; clear: both; } </style><div class="centered-text-area"><div class="centered-text" style="float: left;"><div class="u46964500572b16c9a5ebf966d85a080a-content"><span class="ctaText">::</span>  <span class="postTitle">RS Servis koronavirüse karşı önlem aldı</span></div></div></div><div class="ctaButton"></div></a></div> Özellikle ticari amaçlarla kullanılan ve birden fazla insanın kullanması gereken araçlarda bu temizlik işlemine dikkat edilmesi gerekiyor. Çoklu kullanımlardan meydana gelebilecek salgınlarında böylece önüne geçilebilecek.