Yetki belgesi yoksa satış da yok | OTOSTİL

Yetki belgesi yoksa satış da yok

Yetki belgesi yoksa satış da yok

İkinci el motorlu kara taşıtının satışını yapan veya satışına aracılık eden işletmelere, taşıtın motor ve şanzıman gibi parçalarına satış tarihinden itibaren belli bir süre veya kilometre için geçerli olacak şekilde garanti verme yükümlülüğü getirilecek.

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanununda, 2. el motorlu kara taşıtlarının ticaretine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amacıyla “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı” hazırlandığını, taslağın bakanlıklar, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, dernek ve federasyonların görüşüne açıldığını söylendi.