Seat ayak izini azaltıyor. Çevre koruma konusunda önemli bir adım.

Seat çevresel ayak izini yüzde 50 azaltacak çevreyi koruyacak

Seat çevresel ayak izini yüzde 50 azaltacak çevreyi koruyacak

Seat Çevre Koruma konusunda önemli adımlar atıyor. 2016 yılında çevresel performansını artırmak için yaklaşık 23 milyon Euro yatırım yapan Seat, enerji ve su tüketimiyle; atık, uçucu bileşen ve karbondioksit üretimini yüzde 33,6 oranında azalttı.

Seat Çevre Koruma, 2010 yılı tüketim ve emisyon değerlerinden hareketle, çevresel ayak izini 2025 yılına kadar yarıya indirmeyi hedefliyor. Şirket, 2016 yılı öncesinde beş temel çevresel performans göstergesinde (enerji ve su tüketimi; atık, uçucu bileşen ve karbondioksit üretimi) yüzde 33,6 oranında iyileşme kaydetmeyi başardı. Bu sayede, çevresel etkisini 2018 yılına kadar
yüzde 25 oranında azaltma hedefine de iki yıl önce ulaşmış oldu.

Bu iyileştirmeler, Seat’ın otomotiv üretimindeki çevresel stratejilerini belirleyen Ekomotiv Fabrika planı kapsamında gerçekleştirildi. Plan, şirketin tüm üretim süreçlerinde kaynak verimliliğini azami ölçüye çıkarırken, emisyon oranlarını da en düşük seviyeye indirmeyi amaçlayan bir dizi önlem ve projeyi kapsıyor.

2011 yılında yürürlüğe koyulan plan sayesinde Seat, üretim süreçlerinde ortaya çıkan ısının geri kazanımı, verimli havalandırma sistemi & ısı yalıtımı, biyolojik yakıtla çalışan harici ısı kaynakları ve yeşil enerji kullanımı gibi yöntemler sayesinde karbondioksit emisyonlarını yüzde 66,2 oranında azaltmayı başardı.

SONY DSC