Hem eski hem de hurda otomobillere af geldi. Araba Dergisi otostil

Hem eski hem de hurda otomobillere af geldi

Hem eski hem de hurda otomobillere af geldi

Model yılı 1997 veya daha eski olan motorlu taşıtlarını 31 Aralık 2018’e kadar hurdaya çıkaranların, ödenmemiş motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31 Aralık 2016’ya kadar tescil plakasına kesilen para cezaları silinecek.

Herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybeden model yılı 2005 ve daha eski olan taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergilerinin dörtte birinin 31 Aralık 2018’e kadar ödenmesi şartıyla kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek ve ödemeyi müteakip trafik tescil kayıtları silinecek.